wp19e25813.jpg


wp58294503.jpg
Disclaimer

www.lightningrods.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de  - al dan niet door derden - aangeboden
informatie op of via deze website. www.lightningrods.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte
schade ontstaan door genoemde informatie.

Alle rechten met betrekking tot de website www.lightningrods.nl berusten, tenzij anders is aangegeven, bij
www.lightningrods.nl. Dit betekent onder meer dat het niet toegestaan is zonder toestemming van
www.lightningrods.nl de inhoud van de aangeboden informatie te gebruiken, openbaar te maken, te reproduceren
en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

www.lightningrods.nl wenst binnen de wettelijke kaders van de auteursrechten te handelen. Mocht u op deze website
een foto, een logo of een andere afbeelding of tekst aantreffen waarvan het kopierecht is beperkt en aan u toebehoort,
neem dan contact met ons op, zodat wij in goed overleg tot een oplossing kunnen komen.
wpc79f67e7.gif